Raadiovõrgud

  • point-to-point ühedused ja baasjaamade paigaldus
  • konverentsisaalide-hotellide-firmade sisesed WiFi võrgud
  • Tartu linnas ettevõtte siseste laivõrkude loomine kasutades linna ja lähiümbrust hõlmavat raadiovõrku

Raadiovõrkude kasutajad võiks jagada suures plaanis kolmeks.

Ühtedel ei jää muud üle kuna traadi vedamine nende juurde on üle mõistuse kallis. Teised on teadlikult valinud püsikuludeta sidelahenduse. Ja kolmandad teevad oma elu mõnusaks juhtmetest loobumisega.

Raadioühendus luuakse nn. 'vabasagedustel' 2.4GHz ja 5GHz lainealas.

2.4GHz on pikalt kasutatud ja laialt levinud. Kuna samal sagedusel käivad ka mikrolaineahjud ning osad autode mahuandurid/pagerid siis ei ole see laineala probleemivaba. Lisandub veel IEEE802.11a/b protokolli põhimõtteline puudus - halb determineeritus ajas. Seepärast oleme me suuremates avavõrkudes kasutusele võtnud KarlNet Inc. loodud TurboCell protokolli mis on loodud spetsiaalselt segajaid täis ja mürisevate avavõrkude jaoks ning omab paremaid koormuse hajutamise võimalusi.

Raadioside 2.4GHz lainealal annab teile võimaluse saada kuni 22MBit pooldupleks võrgu mille kasulik ülekandekiirus jääb kuskile 4MBit juurde. See kiirus on mõistlikul kasutamisel enam kui piisav. Traatside ADSL, 100MBit ja 1GBit kohtvõrkudele ning fiiberoptikale see muidugi vastu ei saa aga kaugvõrkudes on selliseid kiirusi vaja ka ainult magistraalsides.

Kasutatav on ka 5GHz laineala kus saab ehitada kaabelühendustega võrdväärseid sidelahendusi. 5GHz kandevsagedusel lingiga saab nõelterava kiire abil paketikadudeta ühenduse kuni 54Mbps. Rohkem on raadiokanaleid ning puuduvad amatööride massid kes eetrit solgiksid. Praeguste tehnoloogiatega ei ole mingi probleem 10km kaugusele viia reaalset ülekandekiirust 10MBit mis vastab eelmise põlvkonna kaabelühenduste maksimumkiirusele ja jätab selja taha ADSL modemite pakutavad maksimumkiirused. 

Võrreldes traatside pakettidega saate ühenduse mis on mõlemas suunas sümmeetriline ja võrreldav kalliste SDSL või kaablimodemiga ühendustega. Sellel võrgul ei ole operaatori püsikulusid. Kasutatavad antennid on 'nulloomised' ehk 'lühises sisendiga' paneelantennid ning välku need juurde ei meelita.

2005 aasta algusest hakkasime tootma ühekiibiarvutitel ja Linuxi distributsioonil baseeruvaid raadiokomplekte. Neid on nii 2.4GHz kui 5GHz tarbeks. Kahe kontori omavahelise ühenduse ühe 5GHz seadmekomplekti orienteeruv hind on suurusjärgus 7000EEK (sõltub antennidest ja paigaldusvõimalustest). Ühe tsentraalse sõlme korralik väljaehitamine võrgu jagamiseks algab 20000EEK'st.

Hinnale ja paigutistele sideprobleemidele vaatamata (linnade probleem, maal on õhk puhtam) on raadiovõrke ehitatud väga palju. Meie pikim loodud ja pidevalt toimiv ühendus on 22.5 km ning suurim võrk on meie enda tervet Tartu linna kattev raadiovõrk.

Proovi järgi!