IT hooldus

Standardpakett

 1. riist- ja tarkvara jooksev hooldus
 2. side- ja hostingteenused
 3. tarvikutega varustamine ja teenustööd

1. Riist- ja tarkvara jooksev hooldus

 • Veebipõhine hoolduse jälgimise ning ajalise fikseerimise võimalus
 • Operatsioonisüsteemi uuenduste regulaarne paigaldus (klass ’Rutiin’)
 • Ressursi monitooring ja vajadusel preventiivne lisamine (klass ’Rutiin’)
 • Infotehnoloogiaseadmete korrasoleku kontroll muude tööde teostamisel klass ’Rutiin’) või erikontroll tellija väljakutsel (klass ’Päev’)
 • Teenusserverite, süsteemi aktiivseadmete ning arendussüsteemide dokumenteerimine ning dokumentatsiooni ajakohasena hoidmine (klass ’Rutiin’)
 • Tagavarakoopiate tegemine tellija seadmetele või nende puudumisel kriitilise info hajutamine süsteemis (klass ’Rutiin’)
 • Ettepanekud süsteemi arendamiseks
 • Seadmete remont (materjalid tasustatakse eraldi) ja garantiiremondi organiseerimine (klass ’Päev’)
 • Teenusserverite ja süsteemi aktiivseadmete hooldus (klass ’Välk’)
 • Probleemide lahendamine väljakutsel (klass ’Päev’) ja kriitiliste situatsioonide kohene lahendamine (klass ’Välk’)
 • Telefonikonsultatsioonid

2. Side- ja hostingteenused

 • Neuron Systems hostingteenused (vt 'võrgulahendused - hosting)
 • Laivõrgu (rahvusvaheline WAN, VPN, intranet) toimimisvõimaluste häälestamine ja hooldamine (klass ’Arendus’)
 • Side ja tunnelühenduste krüpteerimine vajadusel (klass ’Arendus’)
 • NeuroCity (Tartu ja linna lähiümbrus) sidevõrgu kasutamine allettevõtete või tütarfirmadega ühtse sidevõrgu loomiseks
 • NeuroCity sidevõrgu kasutamine väljuvaks sideks (soovi korral)
 • Süsteemiadministraatori teenused

3. Tarvikutega varustamine ja teenustööd

 • Ligipääs kontoritarvikute ja varuosade www.arvutikaubad.ee tellimissüsteemile
 • Võrguehituse, dispetsersüsteemide, videovalve, tarkvaraauditite ja sertifitseerimistööde hinnaalandus 20%
 • Remonditööde hinnalandus 20%
 • Tarkvara arendustööde tellimise organiseerimine (web, veebikaubandus, erirakendused, andmebaaside sidestamine)
 • Tööstusautomaatika lahendused

Reaktsiooniaja klassid

Välk - Reaktsiooniaeg tark- või raudvaralise rikke kõrvaldamiseks on kohene aga mitte hiljem kui 2 tunni jooksul tööajal. Töövälisel ajal ja riigipühadel tülitamine tellija poolt aktsepteeritav. Teenus hõlmab kohese raudvara remondi või asendamise. Tarkvara taastamise kiirus sõltub vea iseloomust ja tellija süsteemi ülesehitusest – täitja rakendab preventiivseid abinõusid katkestuse aja minimiseerimiseks.
Päev – kohaletulek ja probleemi lahendamine võimalikult kiiresti aga hiljemalt 24 tunni jooksul. Raud- ja tarkvaralised vead parandatakse koheselt seadmete asenduse või reinstallatsiooniga.
Rutiin – probleemi lahendamine vastavalt tööloogikale võimalikult kiiresti, mitte hiljem kui üks nädal tellimisest
Arendus – probleemi lahendamine nõuab uurimistööd ja ajalimiit ei ole piiratud – probleem lahendatakse vastavalt võimalustele või tarkvara puhul lähtudes konservatiivsuse printsiibist.

Infotehnoloogiaseadmed

Teenusserver/id – teenust või teenuseid osutav arvuti mille administreerimine on täielikult antud täitja valdusse. Teenusserveril toimub ainult tellija soovitud tarkvaramoodulite haldamine, kõik muudatused rakenduskonfiguratsioonis tellitakse eelnevalt ja on tellija poolt garanteeritud töökindlusega. Operatsioonisüsteemi uute rakendusmoodulite installeerimine toimub ’Arendus’ ajamäärangu alusel. Rikete reaktsiooniaja klass ’Välk’. Garanteeritud operatsioonisüsteemi ja teenuste tööaeg 99.5%. Garanteeritud tööaega arvestatakse kahenädalase perioodi alusel.
Süsteemi aktiivseadmed - Ruuterid, Tulemüürid, Kontsentraatorid, Tagavaratoited, Koopiaseadmed – süsteemi aktiivseadmed millede administreerimine on täielikult antud täitja valdusse. Kasutajakontod ja kettamahud ei kuulu süsteemis jagamisele. Konfiguratsioonimuudatused tellitakse eelnevalt. Kui võrgu aktiivseadmete rike takistab teenusserveri/te tööd või ligipääsu firma andmetele, on reaktsiooniaja klass ’Välk’, muudel juhtudel ’Päev’. Garanteeritud tööaeg 99.5%. Garanteeritud tööaega arvestatakse kahenädalase perioodi alusel.
Arendussüsteemid. Täitja  installeerib operatsiooni- ja rakendustarkvara baaskomplekti ning konsulteerib tellijat süsteemi toimimise iseärasuste koha pealt. Jooksvat administreerimist ja konfiguratsioonimuudatusi teostab kas tellija või täitja vastavalt vajadusele. Täitja monitoorib riistvara seisundit ja ressursi piisavust pisteliselt ja vastavalt projektidele tellija soovil. Arendussüsteemi alginstallatsiooni saab taastada. Reaktsiooniaeg raudvara riketele ’Välk’, Tarkvara riketele 'Päev', tarkvara alginstallatsioon ajaklassiga ’Rutiin’. Uute moodulite paigaldus testimiseks ’Arendus’.
Tööarvutid, Monitorid, Sülearvutid – tellija seadmed milledele teostatakse jooksvat hooldust ja alglaadimist tellija tarkvara baasil. Diagnostika ja remont vastavalt tellija nõudmistele reaktsiooniajaga ’Rutiin’. Vajadusel annab täitja koheselt asendusseadme.
Passiivseadmed - tellija süsteemi funktsioneerimist tagav kaabeldus ja installatsioon. Rutiinkontroll muude tööde käigus ja kahtluse korral kontroll, parandus või ettepanek uuendamiseks. Kaabelduse testimine, remont ja installatsioon reaktsiooniajaga ’Rutiin’ välja arvatud teenusserveri/te töö segamisel ajaklassiga ’Välk’.
 

Hinnavalem

Ühik

Hind

Baashind tk

10

A

Teenusserver (hosting, sql, exchange, terminalserver) x8

B

Teenusserver (domain, samba, raamatupidamine) x5

C

Süsteemi aktiivseadmed x2

D

Arendussüsteemid x2

E

Tööarvutid, terminalklient, thin klient x1

F

Sülearvutid x1.3

G

Passiivseadmed x0.2

* Hoolduslepingu hind sisaldab vajaliku arvu töötunde. Lepingutasule lisandub käibemaks.

hinnad (EUR) alates 01.01.2011

Näide: Teil on firmas viis arvutit, kaks sülearvutit, sideruuter, kohalik võrk ja põhiliselt raamatupidamisega tegelev ja samas dokumente hoidev server.  

hoolduspaketi hind = 10*(5*E+2*F+1*C+1*G+1*B) = 155EUR