Garantiitingimused


Garantii hakkab kehtima seadmete ostuarvel olevast kuupäevast ja pikkus sõltub konkreetsest tootest.

Neuron Systems annab müüdud kaubale garantii materjali ja tootmise defektide kohta. Garantii seisneb toote tasuta parandamises ehk garantiiremondis. Neuron Systems tagab garantiiga seotud probleemi lahendamise üldjuhul 14 kalendripäeva jooksul.

Garantiiremonti teostakse Neuron Systems’i teeninduses, Tartu, Teguri 45B, tel 07 301380

Garantiiremondi käigus diagnoositakse viga ning tagatakse seadme töökorda viimine. Juhul, kui garantiiremont ei ole võimalik, tarnib Neuron Systems toote, mis on garantiiremonti vajava tootega tehnilistelt parameetritelt samaväärne või parem.

Seadme garantiiremondiks peab see olema ilma nähtavate vigastusteta ja müügiaegse komplektsusega. Kaasas peab olema kogu dokumentatsioon ning kõik andmekandjad.

Garantiitingimused ei laiene võõrandatud seadmele.

Garantii pikkus on:

 • Neuron Systems'i toodetud arvutitel sõltuvalt mudelist 12-36 kuud;
 • ülejäänud seadmetel tehasegarantii ( mitte vähem kui 12 kuud )

Garantii alla ei kuulu:

 • Disketid, andmekandjad, hiirematt, dokumentatsioon ( s.h. litsentsid ).
 • LCD ekraani vead, juhul kui puudu on vähem kui 5 pikslit.
 • Kliendi ebakompetentsus arvuti kasutamisel.

Garantiiteenuse pakkumisest keeldutakse kui:

 • rikke põhjuseks on kuluva iseloomuga osad või korralise hoolduse vajadus (disketid, tahmakassetid, patareid, ventilatsioon jmt.);
 • tarkvara oskamatust installeerimisest tingitud ekspluatatsioonihäired;
 • ekspluatatsioonihäirete puhul, mille on põhjustanud seadme juhuslik või tahtlik vigastamine kasutaja poolt;
 • ekspluatatsioonihäirete puhul, mille on põhjustanud hiljem lisatud sobimatute komponentide kasutamine, samuti teenindus või modifikatsioon isikute poolt, keda Neuron Systems pole selleks volitanud;
 • ekspluatatsioonihäirete puhul, mille on põhjustanud kasutamisjuhendi nõuete eiramine või toote kasutamine seadmetele mittevastavates  keskkonnatingimustes;
 • vea tekke põhjuseks on eletrikatkestused või võrgupinge kõikumine;
 • vea tekke põhjuseks on vedelike sattumine seadmete sisemusse, ventilatsiooni kanalite ummistumine või hooldamata jätmine;
 • vea või häire on põhjustanud kliendi poolt installeeritud tarkvara 

Nimetatud valdkondades Neuron Systems’i teostatavad tööd kuuluvad tasulise hoolduse alla. Neuron Systems esitab rikke parandamiseks kulutatud aja ja varuosade eest arve kehtiva hinnakirja alusel või kokkuleppel.

Garantiiremondi teostamise tingimused:

 • Garantii kehtib ainult ostudokumendi esitamisel ja originaalpakendi, dokumentatsiooni ja andmekandjate olemasolul.
 • Seadme garantiihoolduspunktini ning tagasi toimetamise korraldab klient oma kulul. Seadme saatmisel garantiiremonti peab see olema pakendatud nii, et ei tekikiks transpordikahjustusi. Üldjuhul Neuron Systems remondi ajaks asendusseadet ei väljasta.
 • Võimalik on tellida garantiihoolduse läbiviimine  kliendi asukohas kehtiva hinnakirja alusel või kokkuleppel. Hooldus- või teeninduslepinguga võib garantiiremondi teostamise kohta ning korda muuta.
 • Garantii ei kata arvutite kasutamisest tekkinud otseseid ja kaudseid kahjusid, tootlikkuse langust jms. Neuron Systems ei vastuta andmete säilimise eest ega selle eest, kui garantiihooldus tekitab andmetele või tarkvarale vigastusi või kahjustusi. Varukoopiate, viirusetõrje, vms. tegemine on kasutaja kohustus.

Garantiiajal remonditud detailide ja seadmete garantiiaeg ei pikene.

Neuron Systems’il pole kliendi ees muid kohustusi peale nende, mis on toodud käesolevates garantiitingimustes.

Vaidluse lahendamisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadustest.

 

PS! Need meie asjad on palju leebemad kui võta ükskõik millise kindlustusfirma kahjukäsitlus.