Kohtvõrkude ehitus

Enne kohtvõrgu projekteerimise algust peab tulevane võrguomanik selgeks mõtlema kui oluline see talle on. See puudutab põhiliselt võrguseadmete kvaliteeti sest kaabelduse osas kompromissi teha tegelikult pole mõtet. Esiteks on materjali hind installatsiooni hinnaga võrreldes tähtsusetu ning teiseks viletsa kaabelduse puhul ei käi võrk ka parimate seadmetega. Hilisem kaabelduse parandamine on sama hea kui uue ehitamine. Viletsast kaablitööst ja pistikutest tekkivate tõrkepõhjuste leidmine on sageli väga raske.

Reegel on et kui oma aega ja närve rahasse ümber arvutada siis odavad lahendused lähevad hiljem kallimaks kui esialgne korralik töö.

Siin on enamlevinud tüüpsituatsioonid:

A: Kodu-Kontor

Võrku tarvitatakse põhiliselt internetis surfamiseks, kirjavahetuseks ning printeri jagamiseks masinate vahel. Vahel on kasutuses ka viit teise arvuti kõvakettale. Selles võrgus ei toimu aktiivne raamatupidamistöö ning ei kasutata keskset serverit dokumendihalduseks. Ka mängimine üle võrgu võiks tinglikult siia gruppi kuuluda.

Selle grupi võrku võiks kokkuhoiu huvides paigaldada odavamad seadmed ja võrgukaardid. Selliste keskseadmete nimetustes figureerivad mõisted 'soho ja 'desktop'. Võrgukaartide puhul on tegemist protsessori tuge nõudavate kiipidega – Realtek 8139 jne. Suurema tööjamade arvuga interneti jagamisvõrgu puhul siiski peaks silmas pidama et kõikide firmade odavad kontsentraatorid ei tööta kaskaadreziimis korralikult. Milliste firmade ja missugused seadmed ei taha käia – see on kogemuslik ning selline info levib reeglina tagantjärele. Sellistes võrkudes kipub kaabeldus olema ilma seinapistikute ja vahepaneelideta, tavaliselt kasutatakse jäiga soonega kaablit. Dokumentatsiooni peale ehituse lõppu ei jää. Ka suuremaid võrke tehakse 'ajutise' sildi all selles stiilis.

Me ei soovi selliseid lahendusi ehitada ning märgatavat kokkuhoidu selline mõtteviis ei anna. Installatsiooni tööraha on peaaegu sama, kokku hoiate põhiliselt odavate kontsentraatorite arvelt. Installatsioonigarantiid ei saa anda.

B: Firma

See võrk tekib iseenesest kui arvutid on juba töövahendiks muutunud või on juhtunud et töötaja kõnnib minema oma tööarvuti sisuga või lihtsalt andmed pole kättesaadavad, kaovad ning tekivad koopiad millest keegi aru ei saa mis ajast need pärinevad. Siis tekib vajadus keskse serveri järele. Mis hoiaks kogu firma dokumentatsiooni ning raamatupidamise kindlalt korras ja alles.

Sellisel juhul muutub arvutivõrk lõbuasjast töövahendiks ning A grupi viisil enam asju ajada ei tohi. Võrgu kaabeldus peab vastama CAT5 standardi nõuetele ning keskseadmed olema kõik vähemalt 10/100 'switch' tüüpi kontsentraatorid.

Me kasutame valdavalt SMC, 3COM ja Edimax tehnikat ja kaabeldus teostatakse AMP installatsioonimaterjalidega. Seadmete ja materjalide valik lähtub kogemusest mis käib ja mis ei ole ennast halvast küljest näidanud. CAT5 standard ei ole ilmaasjata välja mõeldud.

Alates 10 töökohast võiks mõelda võrgu eelnevale paberil projekteerimisele ja serveriruumi ehitamisele koos keskseadmete installatsiooniga spetsiaalsesse kappi. Esmapilgul tundub see kallis aga kaablipundarde panek silma alt minema õigustab ennast aja jooksul igal juhul. Seda ei puhasta koristaja põrandalapiga ning igaüks ei lähe näppima.

Samuti on mõistlik valmisehitatud kaabeldus kaardistada ja sertifitseerida. Sertifitseerimistööd saab meilt tellida ka juba ehitatud võrgule, töö teostatakse Fluke kaablitestriga mis mõõdab lainetakistused, kaabli pikkused, sumbuvuse ning palju muud. Lõppkokkuvõttes saate protokolli oma võrgu vastavusest CAT5 standardi elektrilistele parameetritele. Korrektse mõõtmise olulisust näitab kasvõi see et uue äsja ehitatud võrgu umbes 10% ühendustes avastab korralik kaablitester vigu – vigastused, pistikute halb pressimine, vabade paaride vale ühendus jne., seda isegi siis kui kõik pealtnäha töötab. Sertifitseeritud võrk töötab kindlalt ning saab 3 aastase installatsioonigarantii.

C. Kompanii

Kui tegelete disainiga - kas web/pilt/tehnoloogia pole vahet. Kui vajate videomontaazi võimalusi. Või kui teie raamatupidamisprogramm on sedasorti mis kipub andmeid üle võrgu edasi-tagasi jooksutama. Või kui mõtlete ajas kolm aastat ette. Siis peaksite varustama oma võrgu korraliku kontsentraatoritega juba täna ning vähemasti kriitilisemates punktides kasutusele võtma GigaBit tehnoloogia. Gigabit seadmed ei ole enam taevase hinnaga ning nende hinnad langevad kiiresti. Võiks öelda et aastal 2003 ei hakka see enam tasku peale.

1GBit üle tavalise CAT5 standardi vaskpaari on esmapilgul ilmvõimata asi seepärast siin allpool on tutvustus mis asi see õigupoolest on. Kuna USA olemasolevatest võrkudest on 72% vanad CAT5 standardis ehitatud siis võrguehituse uus põlvkond kujutab endast peamiselt seadmestikule rõhu asetamist. Eestis on peaaegu sama olukord, iseasi kui hästi võrgud on ehitatud.

Kuna 1Gbit vaskkaablist läbilaskine on igal juhul läbikostvuse , sumbuvuuse, peegelduste, impulssmürade, raadiohäirete jms tõttu ilmselgelt problemaatiline, siis otsiti ümbernurga võimalust. Gigabit ideoloogiline alus on mitte kaabli superkvaliteet vaid kõigi nelja juhtmepaari kasutamine mida CAT5 installatsioon ette näeb. CAT5 järgi on üks paar tagavarapaar ja üks telefoni tarvis. Töötavad tegelikult ainult kaks paari. Gibabit kasutab kõiki nelja kaabli paari.

Gigabit Ethernet on spetsifitseeritud IEE802.3z standardiga. Projekteeritud spetsiaalselt vanema kaabelduse vaevata suurele kiirusele tööle panekuks. Standardi järgi lubatakse CAT5 kaabelduses liiklust kuni 100m kaugusele, standardile mittevastavas kaablis või koaksiaalis 25m. Samas dupleks side klaaskiudkaablis kandub 550m kaugusele ja nn. 'single mode' klaaskius 5 km kaugusele.

  Ethernet 10 BaseT
Fast Ethernet
100 BaseT
Gigabit Ethernet*
1000 Base x
Data Rate 10 Mbps 100 Mbps 1000 Base Mbps
(1 gigabit per second)
Cat 5 UTP 100 m (min) 100 m 100 m
STP/Coax 500 m 100 m 25 m
Multimode Fiber 2 km 412 m (hd)**
2 km (fd)*
550 m
Single-mode Fiber 25 km 20 km 5 kmPAM-5 kodeering
Hübriidvastuvõtjatega neljakanaliline
kahekordne dupleks side
Kaablisse saadetava signaali
spektri muutmine
  • kasutatakse 4 paari vähemalt ENSI/EIA/TIA-568-A 1997 standardile vastavast CAT5 kaablist

  • kõigi nelja paari sagedusriba on 125Mbaud.

  • kasutatakse kahendkodeeringu asemel PAM-5 kodeeringut - üks impulss sisaldab topelt informatsiooni.

  • kasutatakse 4 dimensionaalset 8 olekulist 'Trellis Forward Error Correction' algoritmi vähendamaks müra ja kanalite läbikostvust analoog-digitaalmuunduri sisendmüra tasemele.

  • kasutatakse digitaalset signaaliöötlust reaalajas (DSP) kajade ja interferentsmüra väljafiltreerimiseks. Tulemusena saadakse bititvea tõenäosus umbes 10-10'le.

  • kasutatakse kahekordset dupleksreziimi saatmisel ja vastuvõtmisel. Spetsiialsed skeemilahendused filtreerivad saatja signaali vastuvõtja omast.

  • kaablisse saadetavad impusid muudetakse ümaramaks vähendades nii kaablist väljakostvat ECC müra. Lõigatakse maha nii madalsageduslik kui ka kõrgsageduslik komponent. Pulsside muundamisega saadakse 100Base-T sarnane väljakostva signaali spekter.

  • mittelineaarne signaalide võrdsustamine kasutades DEC ('decision-feedback-equalizer) tehnoloogiat.

  • signaali skrambleerimine - väljaulatuvate spektiosade vältimiseks signaal nn. segatakse enne saatjasse saatmist segamini. Samuti ühtlustab see vastuvõtjate koormust ajas.